Ilmasto

Syksyllä 2018 julkaistu hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n tuottama raportti osoitti, että meidän täytyy ryhtyä toimiin ja yhteiskuntien tulee olla päästöttämiä vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii talouden ja yhteiskuntien suuria muutoksia ja Suomesta on tehtävä hiilinegatiivinen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että metsiemme avulla sidomme ilmakehästä enemmän hiiltä, kuin sinne päästämme.

Keväällä 2019 punavihreä hallitus ottaa tavoitteekseen hiilinegatiivisen yhteiskunnan luomisen vuoteen 2030 mennessä ja ensimmäisinä toiminaan:

Ohjaa ympäristölle haitallisia tukia vähintään 700 miljoonaa vähähiilisiin ratkaisuihin.

Ohjaa metsien hakkuutason kestävälle tasolle ja nostaa metsäpolitiikan keskiöön hiilinielujen vahvistamisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen.

Aloittaa raideliikenteeseen panostamisen kehittämällä raideverkkoa Helsingistä Tampereelle ja Turkuun sekä panostamalla nopeuksien nostamiseen myös Itäradalla. Tavoitteena on tunnin junayhteys Turkuun ja Tampereelle, sekä kolmen tunnin yhteys Joensuuhun ja Kuopioon.

Muutenkin hallituskaudella panostetaan ekologisesti kestävään politiikkaan:

  • Kaikkea päätöksentekoa arvioidaan ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta ja näille haitallisista päätöksistä, tuista ja laeista luovutaan.
  • Kieltää myös ilmastolle todella tuhoisan turpeen polttamisen samaan aikaan kiviihilen kanssa viimeistään vuonna 2029.
  • Luodaan metsänomistajille kannustinjärjestelmän, joka palkitsee hakkuiden lykkäämisestä – eli hiilinielun vahvistamisesta. Kannustinjärjestelmän avulla ohjataan metsänomistajia huomioimaan myös biodiversiteetin suojeleminen osana metsienkäyttöä.
  • Vapaaehtoisuuteen perustuvaan metsiensuojelun Metso-ohjelmaan lisätään huomattavasti rahoitusta tulevalla hallituskaudella.
  • Lisätään julkista puurakentamista ja ohjataan metsäteollisuutta käyttämään puumateriaalia pitkäaikaiseen hiilensidontaan.
  • Panostetaan huomattavasti joukkoliikenteeseen ja rakennetaan järjestelmä, jossa joukkoliikenne kytkeytyy osaksi esimerkiksi taksiliikennettä mahdollistaen joustavan liikenneketjun kotiovelta päätepisteeseen.
  • Toimitaan maailmanlaajuisesti lentokerosiinin verovapaudesta luopumiseksi, mutta tarvittaessa asetetaan Suomeen lentovero.
  • Ohjataan verotuksella kuluttajia vähentämään lihansyöntiä ja tukipolitiikalla ruuantuotantoa kohti kestävää kasviproteiinin tuotantoa. Julkisissa hankinnoissa pääpaino tulee olla lähellä tuotetussa kasvisruuassa.
  • Uudistetaan eläinlaki kunnioittamaan eläinten lajityypillisiä tarpeita ja kielletään turkistarhaus. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla eläinten hyväksikäyttämisen lakkauttamisessa.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close