Aluepolitiikka

Suomi ja maailma kaupungistuvat vauhdilla, mutta kaikki eivät kuitenkaan halua asua kasvukeskuksissa. Valtion tulee aluepolitiikalla tukea erilaisten alueiden vahvuuksien kestävää hyödyntämistä ja varmistaa toimivat ilmastoystävälliset liikenneyhteydet koko maassa. Koulutuksen tulee olla saatavilla alueellisesti kattavasti.

Keväällä 2019 virkaan astuva punavihreä hallitus ensimmäisinä toiminaan:

Panostaa liikenneverkkoon. Kertyneen korjausvelan vähentämiseksi tieverkoston kunnossapidon rahoitus nostetaan parlamentaarisen työryhmän esittämälle tasolle.

Panostaa tulevalla hallituskaudella huomattavasti raideverkon kehittämiseen ja nopeutettaa erityisesti Joensuun ja Kuopion yhteyksiä Helsinkiin. Otetaan käyttöön henkilöliikenteelle Joensuu – Kuopio raideyhteys.

Korkeakoulujen indeksijäädytyksistä luovutaan ja panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen huomattavasti enemmän. Lisätään erityisesti perusrahoituksen osuutta ja turvataan korkeakouluille työrauha. Varmistetaan koulutuspolitiikalla alueellisesti kattava korkeakouluverkosto. Varmistetaan, että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulu.


Muussakin politiikassa hallituskaudella otetaan huomioon aluepoliittiset näkökulmat:

  • Panostetaan ja tuetaan haja-asutusalueiden joukkoliikennettä ja kehitetään joustavia joukkoliikenneratkaisuja harvaan asutuilla alueilla.
  • Tehdään tulevalla hallituskaudella sote-uudistus, jonka tavoitteena on hoitoketjujen sujuvoittaminen, palveluiden integraatio ja palveluiden alueellisen saatavuuden tasa-arvon lisääminen. Uudistuksessa varmistetaan riittävät lähipalvelut.
  • Korjataan Sipilän porvarihallituksen amisreformia lisäämällä rahoitusta erityisesti kontaktiopetuksen lisäämiseen ammattioppilaitoksissa. Varmistetaan myös toisen asteen osalta riittävän kattava kouluverkko.
  • Tuetaan maakuntiin rakentuvaa kestävää uusiutuvaa energiaa ja hajautettua energiantuotantoa. Erityisesti lannasta ja jätteestä tuotetun biokaasun pientuottamista ja jakeluverkkoa on tuettava.
  • Perustuloon siirtymällä ihmisten ei ole pakko muuttaa työpaikan perässä kasvukeskuksiin vaan yrittämisen vapaus on aidosti myös haja-asutusalueilla.
  • Itä- ja Pohjois-Suomea ei nähdä vain resurssireservaatteina vaan luontoarvoiltaan arvokkaina ja  toiminnaltaan eloisina alueina.
  • Tuetaan eri alueiden omia vahvuuksia ja tuetaan Itä-Suomessa erityisesti kestävän luontomatkailun kehittymistä.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close